عظیم حجت

قیمت مرغ در بازار 3 درصد افزایش یافت

قیمت مرغ در بازار 3 درصد افزایش یافت

حجت از افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم 13 هزار و 300 تا 14 هزار تومان است.