ایران‌ خودرو و سایپا عامل گرانی‌ های اخیر خودرو هستند

ایران‌ خودرو و سایپا عامل گرانی‌ های اخیر خودرو هستند

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه سایپا و ایران‌خودرو عامل گرانی‌های اخیر در بازار خودرو هستند، از سازمان‌های نظارتی خواست به موضوع ورود کنند.