عبدالمهدی نصیرزاده

حمید سوریان، به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد

حمید سوریان، به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد

دارنده 7 مدال طلای جهان و المپیک، از سوی علیرضا دبیر به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد

علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد

با رای اعضای مجمع فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب شد.