عبدالرضا گلپایگانی

تبدیل پادگان 06 تهران به پارک

تبدیل پادگان 06 تهران به پارک

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آخرین توافقات برای واگذاری بخش هایی از پادگان 06 به شهرداری تهران برای تبدیل آن به فضای سبز خبر داد.