ضرب المثل با حرف پ

ضرب المثل با حرف پ

• پا تو کفش کسی کردن : در کار دیگری دخالت کردن • پا در یک کفش کردن : اصرار و پا فشاری کردن • پارسال دوست ، امسال آشنا...

قرآن و آداب و رسوم ايرانيان

قرآن و آداب و رسوم ايرانيان

با ظهوراسلام و ورود قرآن کريم در جامعه ي ايراني و حضور آن در زندگي مردم، بسياري از رسم ها و آداب ايراني، رنگ و بوي قرآني به خود گرفتند....

60 ‌ضرب‌المثل و سخن حکیمانه راجع به ازدواج!

60 ‌ضرب‌المثل و سخن حکیمانه راجع به ازدواج!

ازدواج در فرهنگ‌ها‌ی مختلف ازدواج در فرهنگ‌ها‌ی مختلف ستوده شده است و اندیشمندان زیادی درباره آن نکات گوهرباری ذکر کرده اند. این 60 نکته جالب و مهم درباره ازدواج را...