ریشه ضرب المثل: دو قورت و نیمش باقی است

ریشه ضرب المثل: دو قورت و نیمش باقی است

دو قورت و نیمش باقی استضرب المثل بالا دربارۀ کسی به کار می رود که حرص و طمعش را معیار و ملاکی نباشد و بیش از میزان قابلیت و شایستگی...

ضرب المثل "مار از پونه بدش میاد جلوی لانه اش سبز می شه" !

ضرب المثل "مار از پونه بدش میاد جلوی لانه اش سبز می شه" !

 مار مغروری بود که خیلی از بوی پونه بدش می آمد. یک روز که از خواب بیدار شد، دید که درست کنار خانه اش یک پونه روییده است، فورا آن...

داستان ضرب‌المثل سرش را مثل كبك زير برف كرده

داستان ضرب‌المثل سرش را مثل كبك زير برف كرده

ضرب المثل های رایج فارسی همیشه زیبا و دلنشین بوده اند و همواره درسهای زیادی در آن ها نهفته بوده است. ضرب المثل " مثل کبک سرش را زیر برف...

ضرب المثل هایی درباره مهمان

ضرب المثل هایی درباره مهمان

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .ضرب المثل آلمانیمهمان هر روزه دزد آشپزخانه استضرب المثل اسپانیاییمهمان همیشگی سربار می شود .ضرب المثل عبریمهمان و ماهی در ظرف سه...

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

   Persian equivalentمعادل فارسی English proverbضرب المثل انگلیسی جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت استIt’s never too late to mendسحر خیز باش تا کامروا باشیThe early bird catches the...

ریشه ضرب المثل سنگ کسی را به سینه زدن

ریشه ضرب المثل سنگ کسی را به سینه زدن

(این عبارت را که در گذشته برای نشان دادن غرور و خودخواهی کسی و بر حذر داشتن او از انجام کاری که در توان او نیست، به کار می برده...

بررسی ریشه ماستها را کیسه کرد

بررسی ریشه ماستها را کیسه کرد

اصطلاح ماستها را کیسه کرد کنایه از جا خوردن، ترسیدن، از تهدید کسی غلاف کردن و دم در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتن است.  فی المثل گفته...

ریشه ضرب المثل کره را روغن کردی

ریشه ضرب المثل کره را روغن کردی

آسمونی : هر وقت یك نفر از دیگری كمك بخواهد و عوض كمك و فایده، زیان و ضرر ببیند این مثل را می‌گوید. در یكی از آبادی‌های بروجرد اربابی بوده...

ریشه ضرب المثل نوروز به شنبه افتاد

ریشه ضرب المثل نوروز به شنبه افتاد

بعد از سی سال نوروز به شنبه افتاد آسمونی : مورد استفاده و اصطلاح عبارت مثلی بالا هنگامی است که از کسی پس از مدت ها کاری بخواهند و یا...

ریشه ضرب المثل دری وری می گوید

ریشه ضرب المثل دری وری می گوید

آسمونی : به طور کلی جملات نامفهوم و بی معنی و خارج از موضوع را دری وری می گویند. این عبارت که در میان عوام بیشتر مصطلح است تا چندی...

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف C شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف C شروع میشوند

"Chance favors the prepared mind" ترجمه : «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» لویی پاستور "Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider" ترجمه...

ریشه ضرب المثل نانش بده، نامش مپرس

ریشه ضرب المثل نانش بده، نامش مپرس

آسمونی : بعضیها هنگام احسان و نیکوکاری هم دست از تعصب و تقید برنمی دارند و از کیش و آیین و سایر معتقدات مذهبی سائل مستمند پرسش می کنند به...

ریشه ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

ریشه ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

آسمونی : این ضرب المثل ناظر برشخصی است که در اموری که دیگران نیز شرکت دارند تنها او با وجود تلاش وفعالیت خستگی ناپذیر به مقصود نرسد و از مساعی...

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف B شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف B شروع میشوند

"Barking dogs seldom bite" ترجمه : «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد» مترادف فارسی : «سگ لاینده، گیرنده نباشد» مترادف فارسی : "سگی كه واق واق می‌كنه،...

چو فردا شود فکر فردا کنیم

چو فردا شود فکر فردا کنیم

آسمونی : وقتی که تمایلات و هوسهای نفسانی غلبه کند و از عقل سلیم به قضاوت و داوری استمداد نشود آدمی به دنبال لذایذ آنی و فانی می رود و...