ضدحال

ضدحال یعنی....؟

ضدحال یعنی....؟

ضدحال یعنی سلام کنی جوابتو ندن! ضدحال یعنی درس رو با نمره 9.75 افتادن! ضدحال یعنی گل خوردن دقیقه 90! ضدحال یعنی وقتی منتظر فیلم مورد علاقت هستی برق بره!...