شیرین

شیرین ملقب به ام رستم ؛ اولین پادشاه زن ایرانی پس از اسلام

شیرین ملقب به ام رستم ؛ اولین پادشاه زن ایرانی پس از اسلام

"شیرین” ملقب به "ام رستم” دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند( از خاندان باوندیان ) در مازندران و همسر فخرالدوله دیلمی(387ق. ـ 366ق.) که پس از مرگ همسر...

سریال هندی رویای شیرین جوانی

سریال هندی رویای شیرین جوانی

رویای شیرین جوانی عنوان سریالی هندی است که در ایران طرفداران بسیار زیادی دارد. آسمونی در این بخش به معرفی سریال هندی رویای شیرین جوانی می پردازد. سریال هندی رویای...