شورای فرهنگی انگلیس

هرگونه همکاری با شورای فرهنگی انگلیس ممنوع است

هرگونه همکاری با شورای فرهنگی انگلیس ممنوع است

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای هرگونه همکاری با شورای فرهنگی انگلیس را ممنوع اعلام کرد.