شورای عالی انرژی

احتمالا استفاده از کارت سوخت اواسط دی ماه اجرایی می‌شود

احتمالا استفاده از کارت سوخت اواسط دی ماه اجرایی می‌شود

به گزارش آسمونی:عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: ظاهرا از اواسط دی ماه احیای کارت‌های سوخت اجرایی خواهد شد و می توانیم آثار آن را در حوزه ساماندهی...