شورای اشتغال

مشاغلی که بیمه تأمین اجتماعی شناسایی شوند

مشاغلی که بیمه تأمین اجتماعی شناسایی شوند

استاندار تهران با بیان اینکه بسیاری از مشاغل در استان تهران بیمه تأمین اجتماعی ندارند، گفت: این مشاغل باید شناسایی شوند.

افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار نسبت به سال 96

افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار نسبت به سال 96

استاندار تهران گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار در استان تهران نسبت به سال 96 افزایش یافته است.