جزئیات تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در استانهای کشور

جزئیات تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در استانهای کشور

پیکر مطهر 63 شهید گمنام در نقاط مختلفی از 14 استان خاکسپاری خواهند شد.