شرکت مدیریت منابع آب ایران

15 سد کشور در وضعیت قرمز قرار دارد

15 سد کشور در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش آسمونی:مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: از 172 سدی که در مدار بهره برداری است، 15 سد در شرایط قرمز قرار دارد. «محمد حاج رسولی ها»...