شرکت سهامی

تلفن گویا ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران

تلفن گویا ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران

آسمونی در این بخش به معرفی مخارات منطقه تهران می پردازد. برای آشنایی با این سازمان و آگاهی با مرکز تلفن گویا ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران این بخش آسمونی...

تعریف شرکت + انواع شرکت

تعریف شرکت + انواع شرکت

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. برای آشنایی با تعریف شرکت و انواع...

بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران

بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در سال 1350 به صورت شرکت سهامی تأسیس شد. آسمونی در این بخش به معرفی بيمه مركزی...