سید محمدجواد هاشمی نژاد

مسلمان شدن 7 نفر در حرم مطهر رضوی از ابتدای سال

مسلمان شدن 7 نفر در حرم مطهر رضوی از ابتدای سال

مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال جاری 7 نفر در حرم مطهر رضوی مسلمان شدند.