اشعاری بمناسبت شهادت امام سجاد

اشعاری بمناسبت شهادت امام سجاد

امام سجاد (ع) چهارمین امام شیعیان است که 35 سال امامت کردند و در نهایت در سن 57 سالگی و به دست ولیدبن عبدالملک مسموم شده و به شهادت رسیدند....