سونگ تائو

اجازه نمی دهیم آمریکا و انگلیس کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرند

اجازه نمی دهیم آمریکا و انگلیس کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: آمریکایی ها و انگلیس در منطقه و خلیج فارس اتش افروزی می کنند و می خواهند این طور وانمود کنند که امنیت تنگه ی هرمز و کنترل جابجایی شناورها را در اختیار خود بگیرند.