سهیلا صادق زاده

2 زن به عنوان شهرداران مناطق 7 و 10 منصوب شدند

2 زن به عنوان شهرداران مناطق 7 و 10 منصوب شدند

به گزارش آسمونی:شهردار تهران در احکام جداگانه‌ای شهرداران مناطق 7، 10 و 3 را انتصاب و در حکمی دیگر رئیس سازمان بازرسی و مشاور خود در امور برنامه ریزی راهبردی...