سنگ نوردی

آخرین اخبار و جزییات از پرونده سقوط سنگ‌نورد خردسال اصفهانی

آخرین اخبار و جزییات از پرونده سقوط سنگ‌نورد خردسال اصفهانی

پرونده حادثه سقوط آرمان غیاثی در جریان مسابقه سنگ‌نوردی تحت بررسی هیئت کارشناسی پنج نفره قرار گرفت.