مشکلات مالی مانع ساخت سریال جدید کیانوش عیاری

مشکلات مالی مانع ساخت سریال جدید کیانوش عیاری

تصویربرداری سریال تلویزیونی «87 متر» به کارگردانی کیانوش عیاری حدود 36 روز است به دلیل مشکلات مالی متوقف مانده است.