سحرخیز

سحرخیز باش تا کامروا شوی

سحرخیز باش تا کامروا شوی

حتما شما هم تا به حال جمله: " سحرخیز باش تا کامروا شوی" را شنیده اید و حتما هم می دانید که این ضرب المثل، داستانی هم دارد. آسمونی در...