سالوادور دالی، هنرمندی سرکش و عجیب بوده

سالوادور دالی، هنرمندی سرکش و عجیب بوده

اگر منصف باشیم با چنین رویدادهایی در زندگی دالی، انتظارش هم میرفت که این نقاش اسپانیایی اینقدر عجیب زندگی کند و خودش و ذهن متفاوتش را در نقاشی هایی این چنین نمایان کند!

نقاشی قهوه خانه‌ای چیست؟

نقاشی قهوه خانه‌ای چیست؟

آسمونی، در این پست همراه آسمونی باشید تا با یکی از سبک‌های نقاشی رایج در ایران، یعنی نقاشی قهوه خانه‌ای آشنا شوید. جنگ روز عاشورا اثر حسن اسماعیل زاده نقاشی...

انواع سبک نقاشی

انواع سبک نقاشی

نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد می شود و اثری خلق می‌شود. فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد...