سایمن نسمن

آشنایی با مدل کانادایی ، سایمن نسمن

آشنایی با مدل کانادایی ، سایمن نسمن

آشنایی با مدل کانادایی ، سایمن نسمن به گزارش آسمونی سایمن نسمن (Simon Nessman) زاده 5 نوامبر 1989 ‏یک سوپرمدل کانادایی از کورتنی، کانادا است. اوایل زندگی سایمن نسمن مدل...