سامانه وزارت بهداشت

تالارهای پذیرایی همچنان تعطیل هستند

تالارهای پذیرایی همچنان تعطیل هستند

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ اعلام کرد که تالارهای پذیرایی همچنان تا اطلاع ثانوی اجازه فعالیت ندارند.