سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ادامه تعطیلی کتابخانه ملی

ادامه تعطیلی کتابخانه ملی

تالارهای مطالعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی تا پایان هفته بعد تعطیل شد.

برپایی نمایشگاه کتاب از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است

برپایی نمایشگاه کتاب از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش آسمونی:بروجردی گفت: مردم همچنان به نمایشگاه کتاب اقبال نشان می‌دهند و به نظرم برپایی نمایشگاه کتاب از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و...