خانواده و بیت امام خمینی (ه)

خانواده و بیت امام خمینی (ه)

این روزها با اظهارنظرهای برخی از نزدیکان و اعضای بیت حضرت امام (ره) این خانواده بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته. دیگر کمتر صدایی از فرزندان حضرت امام شنیده...

دختران امام خمینی (ره)

دختران امام خمینی (ره)

امام خمینی و خدیجه ثقفی حاصل ازدواج روح الله خمینی و خدیجه ثقفی که در سال 1308 در حرم عبدالعظیم منعقد شد، هشت فرزند بود؛ سه پسر و پنج دختر....

تصاویر دیدنی 12 بهمن 95

تصاویر دیدنی 12 بهمن 95

بارش برف در کردستان برف-روستای کلاته-استان کردستان رستوران Royal 21 در دیزنی لند رستوران Royal 21 در دیزنی لند رستوران Royal 21 در دیزنی لند رستوران Royal 21 در دیزنی...