روز شهرداری و دهیاری

14 تیر ، روز شهرداری و دهیاری

14 تیر ، روز شهرداری و دهیاری

14تیرماه ؛ روز شهرداری و دهیاری با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز چهاردهم تیرماه برای نخستین بار، تحت عنوان (( روز شهرداری و دهیاری )) در سالنامه رسمی کشور درج گردید .