روز جهانی فلافل

12 ژوئن ، روز جهانی فلافل

12 ژوئن ، روز جهانی فلافل

‏12 ژوئن ⁧روز جهانی “فلافل⁩” است. ⁧یک خوراک خاورمیانه‌ای که از نخود سرخ شده و ادویه‌ درست می‌شود.