شراره درشتی بازیگر «زیر آسمان شهر» به سرطان مبتلا شد

شراره درشتی بازیگر «زیر آسمان شهر» به سرطان مبتلا شد

شراره درشتی بازیگر زن ایرانی و همسر مرحوم رضا ژیان به دلیل سرطان در بیمارستان بستری شده است.