رضا باکری

ابلاغ قیمت جدید لبنیات این هفته

ابلاغ قیمت جدید لبنیات این هفته

باکری گفت: نرخ‌های جدید لبنیات براساس هزینه های تولید دوشنبه و حداکثر سه شنبه این هفته ابلاغ می‌شود.