ايرانی‌ها تابعيت افغانستانی می‌گيرند تا پزشكی بخوانند

ايرانی‌ها تابعيت افغانستانی می‌گيرند تا پزشكی بخوانند

دانش‌ آموز ایرانی تابعیت ایرانی خود را زیر پا می‌گذارد تا با این قانون بتواند اتیکت پزشکی را برای خود خریداری کند.