ردشگری

خشم اروپایی ها به گردشگران : توریست برگرد خونه‌ ت

خشم اروپایی ها به گردشگران : توریست برگرد خونه‌ ت

«!Tourists Go Home»؛ سال 2016 سرانجام اروپا با این شعار خشمش را به گردشگران نشان داد. موجی که از سه‌ شهر کوچک آغاز شد و حالا به سایر کشورها رسیده است و در روز جهانی گردشگری امسال هم گریبان UNWTO را گرفت، وقتی اسپانیایی‌ها با یک دیوارنوشته از سازمان جهانی گردشگری ملل‌ متحد خواستند این کشور را ترک کند.