رامون اسماعیل کورونل

مرگ دروازه‌بان آرژانتینی بعد از مهار پنالتی با سینه

مرگ دروازه‌بان آرژانتینی بعد از مهار پنالتی با سینه

دروازه‌بانی در آرژانتین بعد از آن ضربه پنالتی را با سینه مهار کرد جان خود را از دست داد.