رازها و نیازها

رازها و نیازها

راز چیزی است که باید با گوش جان شنیده شود، وقتی این راز شنیده شد و احساس شد، نیاز هم می تواند داشته باشد. اما نیاز چیست؟ منظور نیاز های...

دل آسمونی اگر باشد

دل آسمونی اگر باشد

بسیاری از افراد در زمان های مختلف به ویژه وقتی که مشکلی برایشان پیش می آید از صمیم قلب خداوند را صدا می کنند و با او راز و نیاز...

دلنوشته های زیبای راز و نیاز با خدا

دلنوشته های زیبای راز و نیاز با خدا

خدایا دلم به سان قبله نماست ؛ وقتی عقربه اش به سمت “تــــو” می ایستد ، آرام می شود …..در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را...