رئیس سازمان میراث فرهنگی

جزئیات حمله شیر به یک مسئول در دهکده طبیعت باراجین قزوین

جزئیات حمله شیر به یک مسئول در دهکده طبیعت باراجین قزوین

موسس دهکده طبیعت قزوین دقایقی قبل در حاشیه بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از بوستان ملی باراجین مورد حمله شیر نر قرار گرفت.