رئیسعلی دلواری

12 شهریور ، روز مبارزه با استعمار انگلیس ، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری

12 شهریور ، روز مبارزه با استعمار انگلیس ، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری

  در روز 12 شهریور 1294 رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید. تنگستان منطقه‌ای کوهستانی در جنوب شرقی بوشهر است‌ و از جنوب دشتستان...

رئیسعلی دلواری که بود؟

رئیسعلی دلواری که بود؟

رئیس علی دلواری مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود. اگر می خواهید با رئیس علی دلواری بیشتر...