30 مارس ، روز جهانی اختلال دو قطبی

30 مارس ، روز جهانی اختلال دو قطبی

روز جهانی اختلال دو قطبی هر ساله در 30 مارس برابر با 11 فروردین گرامی داشته می‌شود. نام‌گذاری 30 مارس برای روز جهانی دو قطبی (WBD) نخستین بار از سوی شبکه‌ی آسیایی اختلال دو قطبی (ANBD)، بنیاد جهانی دو قطبی (IBFP) و جامعه جهانی دو قطبی (ISBD) انجام شد.

صنعت ساخت فیلم‌ های سه‌ بعدی

صنعت ساخت فیلم‌ های سه‌ بعدی

ساخت فیلم سه‌ بعدی چند سالی است که در سراسر جهان رواج پیدا کرده است و همچنین روش هایی به وجود آمده اند که می توان فیلم های عادی را...