دهان شویه

کدام دهان‌ شویه بهتر است؟

کدام دهان‌ شویه بهتر است؟

شایع‌ترین شکل بیماری لثه، التهاب لثه یا ژنژیویت است. عامل اصلی بروز ژنژیویت، پلاک میکروبی (تجمع میکروب ها روی دندان) است. از این رو کنترل پلاک نقش مهمی در پیشگیری...