دفتر حزب

وزارت آموزش و پرورش تبدیل به دفتر حزب شده است

وزارت آموزش و پرورش تبدیل به دفتر حزب شده است

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است وزارت آموزش و پرورش تبدیل به حزب شده است که سکاندار بعدی این وزارتخانه باید این روند را تغییر دهد.