دستگاه قضائی

دادستان کل کشور : 6 قاضی فاسد برکنار شدند

دادستان کل کشور : 6 قاضی فاسد برکنار شدند

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی و اجرایی با مدیران فاسد برخورد کنند، گفت: در همین یکی دو هفته اخیر پرونده 5 یا 6 قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آن‌ها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم.

صدور حکم انفصال 60 قاضی متخلف

صدور حکم انفصال 60 قاضی متخلف

معاون اول دستگاه قضا بیان نمود: تا آخر اردیبهشت 825 پرونده به دادگاه رفت که تعدادی دلال ارزی بودند که یک تعداد هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند، از مجموع 825 نفر برای 241 نفر حکم قطعی صادر شد.