ایرانی‌ها سالی 4 میلیون اضافه درآمد دارند

ایرانی‌ها سالی 4 میلیون اضافه درآمد دارند

طبق آمار رسمی خانوارهای ایرانی به طور متوسط در سال حدود 43 میلیون درآمد دارند که در برابر حدود 39 میلیون تومان هزینه، حدود چهار میلیونی هم اضافه می‌آورند!