دختر شایسته جهان

4 مراسم بین المللی دختر شایسته جهان

4 مراسم بین المللی دختر شایسته جهان

برای انتخاب دختر شایسته جهان در طول سال چند مراسم برگزار می شود و در هر کدام یک دختر با عناوین Miss World ، Miss Universe ، مراسم Miss Earth...

زیباترین دختر شایسته جهان در سال 2017

زیباترین دختر شایسته جهان در سال 2017

هر ساله مراسم دختر شایسته جهان برگزار می شود که در این مراسم دخترانی از همه کشورهای جهان به غیر از کشورهای اسلامی شرکت می کنند و با توجه به...