دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ساخت اتوبوس هیبرید شهری توسط سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

ساخت اتوبوس هیبرید شهری توسط سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

به گزارش آسمونی:بر اساس تفاهم نامه همکاری منعقد شده میان سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر و شرکت اتوبوسرانی اصفهان، ساخت اتوبوس هیبرید شهری آغاز شد. پروژه ساخت اتوبوس هیبرید شهری...

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دانشگاه های دولتی ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دانشگاه های دولتی ایران است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مانند...