دارو های شیمیایی

لیست کامل طبقه بندی انواع داروها و کاربرد آنها

لیست کامل طبقه بندی انواع داروها و کاربرد آنها

داروها موادی هستند که برای رفع بیماری و بهبودی شخص یا برای کند کردن روند روبه رشد بیماری و تسکین درد بنابرعلائم بیماری فرد توسط پزشک تجویز می شود. آسمونی...