دادستان نظامی

توضیحات در خصوص دلایل تأخیر در اعلام هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی

توضیحات در خصوص دلایل تأخیر در اعلام هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی

دادستان نظامی استان تهران اقدامات انجام شده و برخی جزئیات رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تشریح کرد.

ورود دادسرای نظامی به حادثه درگیری در پارک پلیس تهرانپارس

ورود دادسرای نظامی به حادثه درگیری در پارک پلیس تهرانپارس

بررسی حادثه پارک پلیس تهرانپارس در دادسرای نظامی تهران توسط یکی از قضات مجرب آغاز شد.