خودروی دوگانه سوز

افزایش تولید خودرو های دوگانه سوز

افزایش تولید خودرو های دوگانه سوز

به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و متقاضیان خودروهای دوگانه سوز، ایران خودرو تصمیم دارد تا در سه ماهه آخر سال جاری به تعداد 34 هزار و 260 دستگاه خودروی...