خودروهای قدیمی

تعدادی از ماشین‌های موجود در موزه هنرهای مدرن

تعدادی از ماشین‌های موجود در موزه هنرهای مدرن

خودرو ها یکی از بارز ترین نمونه‌ای طراحی صنعتی در عصر مدرن هستند. اما آیا این طراحی ها هنر تلقی می‌شوند؟ موزه هنر های معاصر نیویورک (Moma) که وظیفه دارد هنر عصر حاضر را بازتاب دهد این طراحی ها را هنر در نظر می‌گیرد. این موزه یک مجموعه دائمی از خودرو ها دارد.

عکس های دیدنی 26 مرداد 98

عکس های دیدنی 26 مرداد 98

بازی کودکان گرینلندی با تکه یخ در حال آب شدن در ساحل این جزیره مسابقات سنتی اسب‌سواری در سیه‌نا ایتالیا برداشت برنج در شالیزارهای گیلان برداشت برنج در شالیزارهای گیلان...