خواب آلودگی

چکار کنیم که خوابمان نبرد !!

چکار کنیم که خوابمان نبرد !!

چکار کنیم که خوابمان نبرد؟ چگونه شب ها بیدار بمانیم؟ چگونه در شب کار کنیم؟ چگونه شب ها بازده کاریی بالایی داشته باشیم؟ اگر اهل شب زنده داری و بیدار...