آشنایی با حیوانات مزرعه

آشنایی با حیوانات مزرعه

برخی از حیوانات هستند که به عنوان حیوانات مزرعه یا حیوانات اهلی شناخته شده اند و بسیاری از مردم از آن ها نگهداری می کنند. برای آشنایی با حیوانات مزرعه...

خواندنی ها و اتفاقات سال خروس

خواندنی ها و اتفاقات سال خروس

سال 1396 با سمبل خروس از راه خواهد رسید و پیشگویان چینی طالع و اتفاقات جهان را بر اساس تغییر سال پیش گویی می کنند. اگر می خواهید بدانید که...

خروس ، پرنده ای سحر خیز

خروس ، پرنده ای سحر خیز

خروس جنس نر پرندهٔ مرغ است. این پرنده از خود صدای قوقـولی قوقـو در می‌آورد! بهره هوشی این پرنده در مقایسه با گونه ماده اش بیشتر است. خروس معمولاً بیشتر...

تصاویری از جوجه های ناز

تصاویری از جوجه های ناز

در این بخش از آسمونی تصاویری از جوجه های بامزه رو برای شما درج نموده ایم امیدواریم از دیدن این تصاویر لذت ببرید