عربستان به درخواست ایران یک خدمه کشتی ایرانی را به عمان فرستاد

عربستان به درخواست ایران یک خدمه کشتی ایرانی را به عمان فرستاد

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که بنا به درخواست وزارت خارجه ایران، ریاض یک خدمه کشتی ایرانی را به عمان فرستاده است.